Kvalitet

Kvalitet JL-STEEL ApS

Kvalitetsbeskrivelse og kvalitetsstyringssystem

Kvalitetsbeskrivelse

JL-STEEL ApS blev etableret i 1995 under navnet Bannerhøj Smedje. I 2010 skiftede Bannerhøj Smedje navn til JL-TECH. I for-bindelse med at JL-TECH i 2021 overgik til selskabsform, skiftede firmaet navn til JL-STEEL ApS. Firmaet har gennem alle år været ejet og drevet af smedemester Jan Lindholm.

JL-STEEL ApS består af et stålkonstruktions-værksted, samt en webshop.

Kundeporteføljen består af både erhvervskunder og private kunder. Firmaet ligger centralt på Sjælland mellem Frederikssund og Holbæk.

Firmaet varetager alle opgaver inden for stål- og maskinindustrien, og leverer komplette løsninger i samarbejde med vores netværk af forskellige håndværks firmaer. Bag vores ekspertise ligger mange års arbejde med specialopgaver indenfor smede- og maskinfaget. Vores viden spænder bredt, og vi udfører alt fra reparationer, fremstilling af nye emner, bygnings stål, samt innovative

løsninger i forbindelse med større projekter. En del af vores arbejder kan ses i galleriet.

JL-STEEL ApS tilbyder i forbindelse med alle opgaver at opretholde et kvalitetsstyrings-system bestående af et kvalitets-kontrolskema som udfyldes undervejs, og som dokumenterer at en opgave udføres på en sikker, forsvarlig og kvalitetsbevidst måde.

Dette skal aftales ved hver enkelt opgave i forbindelse med, at der afgives/modtages et tilbud.

JL-STEEL ApS har en målsætning om at konstruere, producere og opstille alle former for emner i stål, i en kvalitet der tilfredsstiller vores kunders forventninger. Firmaet ønsker at opretholde et godt omdømme og image hos kunderne gennem en god personlig og professionel service, og vil ved valg af marked og kunder, samt ved udarbejdelse af tilbud og gennemførelse af ordrer gøre kvalitet til et nøgleord og et stærkt konkurrenceparameter.

Kvalitetsstyringssystem

Formålet med kvalitetsstyring er, at kunne dokumentere, at en aftalt leverance med et på forhånd aftalt kvalitetsniveau minimum er opfyldt som beskrevet. Dokumentationen kan eventuelt senere blive anvendt som dokumentation overfor myndigheder.

Kvalitetskontrolskemaet som er den primære dokumentation udarbejdes i samarbejde med kunden, så det sikres, at kundens ønsker til kvalitetskontrollen i størst muligt omfang tilgodeses. Kvalitetskontrolskemaet udarbejdes og tilpasses i forbindelse med en ordreafgivelse, så alle kundens ønsker til

dokumentation kommer med fra start. Opgaven og tilhørende dokumenter gennemgås umiddelbart efter indgåelse af en aftale. Al dokumentation udarbejdes og udleveres på dansk.

Selve kontrollen udføres, og dokumenteres successivt, d.v.s. under selve udførelsen af opgaven. Kontrolresultaterne skrives direkte ind i kontrolskemaet. For hver kontrol konkluderes om kontrolresultatet opfylder kundens kriterier, og der anføres dato, signatur og eventuelle kommentarer.

Få et uforpligtende møde

Kontakt os for et uforpligtende møde og dialog om dit projekt.

Kontakt os

Skriv til os

23 29 21 48