Klima & miljø

Klimaet er en del af bæredygtighed, og er en integreret del af vores overordnede forretningsstrategi for JL-STEEL ApS.

Hos JL-STEEL ApS træffer vi klimavenlige valg, og sætter bæredygtige målsætninger. Vi arbejder med CO2 reducerende løsninger, bl.a. fragt o.a. uden fossile brændstoffer. Vi reducerer virksomhedens samlede CO2 udslip og bliver mere bæredygtige, både for vores egen skyld, og for andres skyld. Vores bæredygtigheds politik beskriver hvordan vi både internt og eksternt forholder os til bæredygtighedsaspekter indenfor de 3 hovedområder i bæredygtighed:

1. Social
2. Økonomi
3. Miljø

Grundlæggende kræver bæredygtighed en balanceret tilgang i forhold til disse 3 områder.

Vi har fokus på forebyggelse og igangsætter løbende initiativer for at forbedre sikkerheden endnu mere, ligesom vi løbende arbejder på at identificere mulige risici, Vi anvender korrekte arbejdsstillinger og løfteteknik på vores værksted, og udnytter også vores maskiner som en hjælpende hånd.

Alle vores ansatte er ansat efter gældende overenskomster og vilkår. Vi ansætter og uddanner løbende lærlinge, og er således med til at styrke vores erhverv.

Vi gør meget ud af at sikre, at vores ansatte altid har den nødvendige faglige og praktiske viden for at kunne udføre deres arbejde bedst muligt.

Vi deltager løbende i kurser indenfor energi og klima samt bæredygtighed.

Vi har en forsvarlig almen affaldshåndtering med mulighed for genanvendelse af produkter og materialer.

Al vores stål produceres af råmateriale fra socialt ansvarlige leverandører, der overholder menneskerettigheder. De skal garantere ordnede arbejds- og miljømæssige forhold. De skal overholde REACH forordningen og RoHS-direktivet og er ikke fra konfliktområder.

Vi har indgået en aftale med vores primære stålleverandør, og har tilsluttet os partnerskabskonceptet aGreenment som blandt andet omfatter færre og faste leveringsdage. Det reducerer antallet af kørte kilometer og vores samlede CO2 udledning.

Vi forsøger i videst muligt omfang at benytte mere miljøvenlige produkter i stål, og vi kan, hvis det ønskes levere miljøvaredeklarationer/EPD’er, så vi kan dokumentere stålets miljøpåvirkning. En EPD er en opgørelse over, hvor meget stålet har “kostet” at producere, målt i klima- og miljøpåvirkning i stedet for økonomi.

Vi har fokus på “genbrugsstål”, og op mod 85% af vores rustfrie stål er fremstillet af skrotmaterialer. Det kommer fra den finske producent Outokumpa, der har det største

rustfrie sortiment i Europa, og er kendt  for deres høje kvalitet. De har et stort fokus på bæredygtighed i produktionen, og de har selv kontrol over hele værdikæden fra råstofudvinding til færdigt rustfrit stål. Outokumpa har verdens højeste genanvendelse indenfor branchen og et af de mindste CO2 udslip i forbindelse med produktion af stålplader. Rustfrit stål står stærkt, fordi det er et af de mest genanvendelige materialer overhovedet, og det kan genanvendes i det uendelige.

Vi vælger produkter med lange levetider, og forsøger at fremme muligheder for separering og genanvendelse af materialer. Alle vores rester, uanset type, indsamles og afleveres og anvendes til genbrug.

Der er mange faktorer der spiller ind på et materiales bæredygtighed. Det er f.eks. levetid og holdbarhed. Materialer har heller ikke samme styrke, isoleringsevne o.a. Disse faktorer gør at nogle materialer skal udskiftes mange gange i et produkts levetid, eller at der skal bruges meget mere af et bestemt materiale end af et andet materiale.

REACH er EUs grundlæggende kemikalielovgivning der skal sikre at kemikalier bruges forsvarligt, med minimal risiko for sundhed og miljø.

RoHS står for “Restriction of Hazardous Substances” og er et direktiv fra EU, der forbyder farlige substancer i elektronik og elektronisk udstyr.

Vores klimamål i 2024:

  • Installering af flere ovenlysvinduer
  • Skift til LED systemer
  • Udskiftning af varmekilde
  • Skift til solenergi/opsætning af solceller
  • Al produktion skal foregå via EL

Vi ønsker at gøre en forskel og i henhold til FN’s verdensmål, har vi i 2024 fokus på:

  • Mål 7: Bæredygtig energi
  • Mål 8: Anstændige jobs og økonomisk vækst
  • Mål 12: Ansvarligt forbrug og produktion

Vi arbejder løbende med at optimere vores forretningsgange for hele tiden at se, hvor det vil være muligt at omstille til mere bæredygtigt. En del af vores mål, samt fokus-punkter, blev nået i 2023.

Der skal bruges masser af stål i fremtiden til den grønne omstilling!

Få et uforpligtende møde

Kontakt os for et uforpligtende møde og dialog om dit projekt.

Kontakt os

Skriv til os

23 29 21 48